Partituras 2016

Partituras 2016

Partitura
Prog
Desc
Usuario
MP3
Descargas 125
Jutoso
Jutoso
2016-01-01 12:41:25
 
Instrumento: Dulzaina
Género:Tango
Descargas 68
awelete
awelete
2016-01-11 12:31:11
 
La vida es un Carnaval Instrumento: Dulzaina
Género:Salsa
Descargas 133
toni
toni
2016-01-11 22:06:46
 
La Chica YeYe Instrumento: Dulzaina
Género:Pop
PDF
Descargas 128
lempecinau
lempecinau
2016-01-12 22:08:32
 
Instrumento: Dulzaina
Género:Popular (pasacalle)
PDF
Descargas 107
lempecinau
lempecinau
2016-01-13 20:27:57
 
Descargas 66
robertodulzaina
robertodulzaina
2016-01-15 17:25:45
 
AULOS PROCESIO Instrumento: Dulzaina
Género:
PDF
Descargas 72
Miquel_Ibiza
Miquel_Ibiza
2016-01-21 10:08:07
 
Instrumento: Dulzaina
Género:CERCAVILA
PDF
Descargas 34
Miquel_Ibiza
Miquel_Ibiza
2016-01-21 10:08:58
 
PDF
Descargas 31
Miquel_Ibiza
Miquel_Ibiza
2016-01-21 10:09:41
 
Instrumento: Dulzaina
Género:CERCAVILA
PDF
Descargas 29
Miquel_Ibiza
Miquel_Ibiza
2016-01-21 10:10:22
 
MARXA DELS TRAGINERS Instrumento: Dulzaina
Género:CERCAVILA
PDF
Descargas 28
Miquel_Ibiza
Miquel_Ibiza
2016-01-21 10:11:16
 
XIRIMITAB'S Instrumento: Dulzaina
Género:CERCAVILA
PDF
Descargas 36
Miquel_Ibiza
Miquel_Ibiza
2016-01-21 10:11:58
 
CERCAVILA D'ESTUDI Instrumento: Dulzaina
Género:CERCAVILA
PDF
Descargas 35
Miquel_Ibiza
Miquel_Ibiza
2016-01-21 10:19:57
 
DOS RITMES I UNA MELODIA Instrumento: Dulzaina
Género:
PDF
Descargas 33
Miquel_Ibiza
Miquel_Ibiza
2016-01-21 10:22:29
 
FESTES DE PEDREGUER Instrumento: Dulzaina
Género:
PDF
Descargas 31
Miquel_Ibiza
Miquel_Ibiza
2016-01-21 10:22:58
 
TRES ESTRELLES Instrumento: Dulzaina
Género:
PDF
Descargas 39
Miquel_Ibiza
Miquel_Ibiza
2016-01-21 10:23:38
 
PDF
Descargas 38
Miquel_Ibiza
Miquel_Ibiza
2016-01-21 10:24:41
 
Descargas 78
Santiago
Santiago
2016-01-28 12:09:10
 
Instrumento: Dulzaina
Género:polka
Descargas 77
carlos
carlos
2016-01-28 13:42:37
 
el mudo Instrumento: Dulzaina
Género:cumbia
Doc
Descargas 42
gabrielrodriguezm
gabrielrodriguezm
2016-01-29 16:47:35
 
Instrumento: Dulzaina
Género:Pasodoble
Descargas 63
Armilla
Armilla
2016-01-29 19:35:37
 
Doc
Descargas 117
gabrielrodriguezm
gabrielrodriguezm
2016-01-29 23:19:47
 
JPG
Descargas 129
DONSAINER
DONSAINER
2016-02-01 21:18:17
 
Descargas 207
toni
toni
2016-02-13 11:01:23
 
Instrumento: Dulzaina
Género:jota valenciana
PDF
Descargas 46
familiatomaset
familiatomaset
2016-02-15 17:28:21
Charrada Avila Instrumento: Dulzaina
Género:Charrada
Descargas 86
Santiago
Santiago
2016-02-19 11:02:30
 
A por ellos Instrumento: Dulzaina
Género:Tipo toros
PDF
Descargas 175
Santiago
Santiago
2016-02-19 11:05:24
 
Descargas 88
montero
montero
2016-02-22 09:46:08
 
JPG
Descargas 94
toni
toni
2016-02-22 21:02:43
 
PDF
Descargas 249
Miquel_Ibiza
Miquel_Ibiza
2016-02-23 21:32:07
 
Instrumento: Dulzaina
Género:Jota Castellana
Descargas 161
pacebes
pacebes
2016-02-24 12:03:28
 
Cantina Song. Star Wars Instrumento: Dulzaina
Género:
Descargas 83
ferdomuz
ferdomuz
2016-02-24 19:08:51
 
Cantina Song. Star Wars. pdf Instrumento: Dulzaina
Género:
PDF
Descargas 88
ferdomuz
ferdomuz
2016-02-24 19:14:12
 
Pasac. 15 de agosto Instrumento: Dulzaina
Género:Pasacalles
PDF
Descargas 144
Santiago
Santiago
2016-03-03 20:22:26
 
Instrumento: Dulzaina
Género:Baile
Descargas 82
toni
toni
2016-03-25 23:52:28
 
Instrumento: Dulzaina
Género:Pasodoble
Descargas 120
toni
toni
2016-03-25 23:59:27
PDF
Descargas 200
dulzainomano
dulzainomano
2016-03-31 08:30:00
 
LA CHEVECHA Instrumento: Dulzaina
Género:Charanga
PDF
Descargas 130
lempecinau
lempecinau
2016-04-01 12:31:55
 
RUMBA PA SARA Instrumento: Dulzaina
Género:Rumba
Descargas 131
lolinho
lolinho
2016-04-02 17:48:30
 
Mazurca de Pepe Instrumento: Dulzaina
Género:mazurca
Descargas 78
marola
marola
2016-04-19 18:50:08
 
Instrumento: Dulzaina
Género:Pasodoble
PDF
Descargas 185
2716fermin
2716fermin
2016-04-25 09:51:23
 
Instrumento: Dulzaina
Género:Jota
Descargas 67
JaviPetite
JaviPetite
2016-04-28 22:18:38
 
Habas de Portillo 2v Instrumento: Dulzaina
Género:Habas
Descargas 43
JaviPetite
JaviPetite
2016-05-07 04:14:38
 
luna de miel Instrumento: Dulzaina
Género:
Descargas 80
lempecinau
lempecinau
2016-05-08 19:57:32
 
Aires de Mesegar Instrumento: Dulzaina
Género:Jota
Descargas 39
JaviPetite
JaviPetite
2016-05-08 23:24:10
 
Descargas 79
Santiago
Santiago
2016-05-11 09:05:12
 
Clavelitos Instrumento: Dulzaina
Género:Vals
PDF
Descargas 144
Zenidh
Zenidh
2016-05-15 11:22:36
 
En er mundo Instrumento: Dulzaina
Género:Pasodoble
PDF
Descargas 219
Zenidh
Zenidh
2016-05-15 11:24:26
 
Pasodoble te quiero Instrumento: Dulzaina
Género:Pasodoble
PDF
Descargas 171
Zenidh
Zenidh
2016-05-15 11:37:24
 
Estudiantina portuguesa Instrumento: Dulzaina
Género:
PDF
Descargas 117
Zenidh
Zenidh
2016-05-15 11:39:47
 
Las cintas de mi capa Instrumento: Dulzaina
Género:
PDF
Descargas 144
Zenidh
Zenidh
2016-05-15 11:41:04
 
La Sirena Instrumento: Dulzaina
Género:Vals
PDF
Descargas 99
Zenidh
Zenidh
2016-05-15 11:44:53
 
Instrumento: Dulzaina
Género:Pasodoble
PDF
Descargas 95
lempecinau
lempecinau
2016-05-16 21:30:13
 
Habanera de Maranchon Instrumento: Dulzaina
Género:Habanera
PDF
Descargas 53
lomero
lomero
2016-06-03 09:13:05
 
Jota "El Candil" Instrumento: Dulzaina
Género:Jota
PDF
Descargas 206
2716fermin
2716fermin
2016-06-06 17:05:14
 
Jota de La Pepa Instrumento: Dulzaina
Género:Jota
Descargas 89
pacebes
pacebes
2016-06-14 22:57:58
 
Jota de El Duero Instrumento: Dulzaina
Género:Jota
Descargas 103
pacebes
pacebes
2016-06-14 23:03:51
 
Instrumento: Dulzaina
Género:Jota
Descargas 55
pacebes
pacebes
2016-07-12 08:43:02
 
Instrumento: Dulzaina
Género:Jota
Descargas 47
pacebes
pacebes
2016-07-12 08:43:29
 
Instrumento: Dulzaina
Género:Jota
Descargas 53
pacebes
pacebes
2016-07-12 08:44:09
 
Jota de Collado Instrumento: Dulzaina
Género:Jota
Descargas 79
pacebes
pacebes
2016-07-12 08:44:56
 
Foia Instrumento: Dulzaina
Género:CERCAVILA
Descargas 49
guillem
guillem
2016-07-16 11:09:02
 
PDF
Descargas 68
AntonioTrompetaMLG8
AntonioTrompetaMLG8
2016-07-19 20:24:09
 
Descargas 54
AntonioTrompetaMLG8
AntonioTrompetaMLG8
2016-07-19 20:27:13
 
Jota de El Cubillo Instrumento: Dulzaina
Género:Jota
Descargas 58
pacebes
pacebes
2016-07-25 19:01:04
 
Jota de El Duro Instrumento: Dulzaina
Género:Jota
Descargas 42
pacebes
pacebes
2016-07-25 19:01:36
 
Jota de El Pueblo Instrumento: Dulzaina
Género:Jota
Descargas 58
pacebes
pacebes
2016-07-25 19:02:09
 
Jota de El Tipo Pintao Instrumento: Dulzaina
Género:Jota
Descargas 54
pacebes
pacebes
2016-07-25 19:03:44
 
PDF
Descargas 105
Santiago
Santiago
2016-08-09 11:35:12
 
jota la peona Instrumento: Dulzaina
Género:Jota Castellana
Descargas 79
charriel
charriel
2016-08-18 21:35:15
 
Alfara de Algimia Instrumento: Dulzaina
Género:Pasodoble
Descargas 59
guillem
guillem
2016-08-23 18:04:35
 
FIESTA PAGANA Instrumento: Dulzaina
Género:
PDF
Descargas 159
chafandin2
chafandin2
2016-08-24 08:33:30
 
Jota de Galindero Instrumento: Dulzaina
Género:Jota
Descargas 30
pacebes
pacebes
2016-08-28 20:25:56
 
Jota de la Rades Instrumento: Dulzaina
Género:Jota
Descargas 30
pacebes
pacebes
2016-08-28 20:26:50
 
Jota de la Sierra Instrumento: Dulzaina
Género:Jota
Descargas 51
pacebes
pacebes
2016-08-28 20:27:39
 
Jota de los zapatos Instrumento: Dulzaina
Género:Jota
Descargas 47
pacebes
pacebes
2016-08-28 20:28:46
 
Instrumento: Dulzaina
Género:Jota
Descargas 40
pacebes
pacebes
2016-08-28 20:30:40
 
Jota de Matabuena Instrumento: Dulzaina
Género:Jota
Descargas 53
pacebes
pacebes
2016-08-28 20:31:40
 
Jota de Montuenga Instrumento: Dulzaina
Género:Jota
Descargas 43
pacebes
pacebes
2016-08-28 20:32:16
 
DOS QUINZE Instrumento: Dulzaina
Género:CERCAVILA
PDF
Descargas 52
Ecobuzo
Ecobuzo
2016-09-01 10:56:37
 
Instrumento: Dulzaina
Género:ESTUDIO
PDF
Descargas 143
2716fermin
2716fermin
2016-09-02 00:11:54
 
Alborada Coyantina Instrumento: Dulzaina
Género:Alborada
PDF
Descargas 46
Tolocarde
Tolocarde
2016-09-29 13:29:10
 
Descargas 46
toni
toni
2016-10-02 22:15:18
 
Pepe Instrumento: Dulzaina
Género:mazurca
Descargas 52
toni
toni
2016-10-02 22:28:51
 
Garrapinillos Instrumento: Dulzaina
Género:Vals
Descargas 47
toni
toni
2016-10-02 22:42:35
 
Palacina Instrumento: Dulzaina
Género:Rumba
Descargas 53
toni
toni
2016-10-02 22:46:55
 
Jota de Curiel Instrumento: Dulzaina
Género:Jota Castellana
PDF
Descargas 83
toni
toni
2016-10-09 23:16:32
 
PDF
Descargas 140
toni
toni
2016-10-16 00:50:43
 
Descargas 38
pacomota
pacomota
2016-10-18 17:13:44
 
Buonasera signorina Instrumento: Dulzaina
Género:Rumba
Descargas 38
pacomota
pacomota
2016-10-18 17:16:36
 
Cinco marineros Instrumento: Dulzaina
Género:Rumba
Descargas 43
pacomota
pacomota
2016-10-18 17:20:11
 
Empieza la fiesta Instrumento: Dulzaina
Género:Pasacalles
Descargas 67
pacomota
pacomota
2016-10-18 17:21:58
 
Hey jude Instrumento: Dulzaina
Género:Pop
Descargas 48
pacomota
pacomota
2016-10-18 17:24:13
 
Jota de Puertomingalvo Instrumento: Dulzaina
Género:Jota
Descargas 46
pacomota
pacomota
2016-10-18 17:25:53
 
Instrumento: Dulzaina
Género:Copla
Descargas 60
pacomota
pacomota
2016-10-18 17:31:47
 
Instrumento: Dulzaina
Género:Pasodoble
Descargas 82
pacomota
pacomota
2016-10-18 17:33:40
 
charangueo Instrumento: Dulzaina
Género:Charanga
Descargas 169
Cesar123alonso
Cesar123alonso
2016-10-21 15:17:22
 
La bailarina Instrumento: Dulzaina
Género:polka
Descargas 50
guillem
guillem
2016-10-22 17:13:51
 
L'assut Instrumento: Dulzaina
Género:Pasacalles
Descargas 45
pacomota
pacomota
2016-10-23 20:01:40
 
Nabuco (coro de esclavos) Instrumento: Dulzaina
Género:
Descargas 77
pacomota
pacomota
2016-10-23 20:06:56
 
Tatuaje Instrumento: Dulzaina
Género:Tango
Descargas 53
pacomota
pacomota
2016-10-23 20:09:17
 
Vaig a dirteu Instrumento: Dulzaina
Género:Pasacalles
Descargas 53
pacomota
pacomota
2016-10-23 20:11:11
 
Ximo "Farinetes" Instrumento: Dulzaina
Género:Pasacalles
Descargas 53
pacomota
pacomota
2016-10-23 20:12:47
 
Descargas 88
Santiago
Santiago
2016-11-14 16:41:54
 
Palomica Instrumento: Dulzaina
Género:
PDF
Descargas 79
toni
toni
2016-11-25 22:31:50
 
Palomica Instrumento: Dulzaina
Género:
Descargas 68
toni
toni
2016-11-25 22:33:08
 
La barca Instrumento: Dulzaina
Género:Bolero
Descargas 80
pacomota
pacomota
2016-11-26 19:14:28
 
Instrumento: Dulzaina
Género:
Descargas 90
pacomota
pacomota
2016-12-01 19:41:13
 
Jota leitariegos Instrumento: Dulzaina
Género:Jota
PDF
Descargas 199
toni
toni
2016-12-08 00:01:57
 
Jota de Leitariegos Instrumento: Dulzaina
Género:Jota
PDF
Descargas 43
toni
toni
2016-12-08 00:05:37
 
PDF
Descargas 30
toni
toni
2016-12-09 22:30:37
 
Dansa d'El Palomar Instrumento: Dulzaina
Género:Fandango
PDF
Descargas 37
toni
toni
2016-12-09 22:31:26
 
Si Tu Supieras Instrumento: Dulzaina
Género:Bolero
PDF
Descargas 85
SalsadeBarrio
SalsadeBarrio
2016-12-10 17:43:54
 
Juan sin tierra Instrumento: Dulzaina
Género:
Descargas 46
guillem
guillem
2016-12-19 19:31:05
 
Descargas 31
pacebes
pacebes
2016-12-20 23:20:23
 
Jota de Navares Instrumento: Dulzaina
Género:Jota
Descargas 35
pacebes
pacebes
2016-12-20 23:22:42
 
Jota de Otero Instrumento: Dulzaina
Género:Jota
Descargas 28
pacebes
pacebes
2016-12-20 23:23:51
 
Jota de Riaza Instrumento: Dulzaina
Género:Jota
Descargas 36
pacebes
pacebes
2016-12-20 23:26:28
 
Jota chirigotera Instrumento: Dulzaina
Género:Jota
Descargas 41
pacebes
pacebes
2016-12-20 23:26:59
 
Jota de Rosueros Instrumento: Dulzaina
Género:Jota
Descargas 24
pacebes
pacebes
2016-12-20 23:28:06
 
Descargas 32
pacebes
pacebes
2016-12-20 23:28:47
 
Descargas 27
pacebes
pacebes
2016-12-20 23:29:30
 
Jota de Tenzuela Instrumento: Dulzaina
Género:Jota
Descargas 23
pacebes
pacebes
2016-12-20 23:30:50
 
Instrumento: Dulzaina
Género:Jota
Descargas 33
pacebes
pacebes
2016-12-20 23:31:33
 
Instrumento: Dulzaina
Género:Jota
Descargas 31
pacebes
pacebes
2016-12-20 23:32:28
 
Instrumento: Dulzaina
Género:Jota
Descargas 47
pacebes
pacebes
2016-12-20 23:33:22
 
Jota de Tocino 1 Instrumento: Dulzaina
Género:Jota
Descargas 49
pacebes
pacebes
2016-12-20 23:34:14
 
Jota de Tocino 2 Instrumento: Dulzaina
Género:Jota
Descargas 37
pacebes
pacebes
2016-12-20 23:34:36
 
Instrumento: Dulzaina
Género:Jota
Descargas 45
pacebes
pacebes
2016-12-20 23:35:09
 
La Flama Obrin Pas Instrumento: Dulzaina
Género:
PDF
Descargas 57
toni
toni
2016-12-29 23:10:56
 
PDF
Descargas 69
toni
toni
2016-12-29 23:13:53
 
Candela Instrumento: Dulzaina
Género:
PDF
Descargas 47
toni
toni
2016-12-29 23:21:16
 
El Fallero Instrumento: Dulzaina
Género:Pasacalles
PDF
Descargas 42
toni
toni
2016-12-29 23:24:56
 
Dilluns fester Instrumento: Dulzaina
Género:Pasacalles
PDF
Descargas 35
toni
toni
2016-12-29 23:29:24
 
Nuclears no, gracies Al Tall Instrumento: Dulzaina
Género:
PDF
Descargas 28
toni
toni
2016-12-29 23:32:40
 
Els Preparats Instrumento: Dulzaina
Género:Pasodoble
Descargas 46
toni
toni
2016-12-29 23:46:38
 
Els Preparats Instrumento: Dulzaina
Género:Pasodoble
MP3
Descargas 22
toni
toni
2016-12-29 23:48:29
 
Instrumento: Dulzaina
Género:Pasodoble
PDF
Descargas 61
webarevalo
webarevalo
2016-12-30 20:53:00